วัตถุประสงค์anti-scamth.com

กองบังคับการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี 5
1. เป็นเว็บไชต์ที่รวบรวมข้อมูลของการฉ้อโกงออนไลน์ ที่ประชาชนสามารถใช้ตรวจสอบก่อนการทำธุรกรรมให้คนร้ายเพื่อลดการเกิดของคดีประเภทนี้ ลดจำนวนผู้เสียหายที่หลงเชื่อ ลดมูลค่าความเสียหาย

2. เป็นเว็บไชต์ที่เจ้าหน้าที่ตำรวจใช้ส่งคำขอความช่วยเหลือด้านต่างๆ ในการสืบสวนทางเทคนิค

3. เป็นศูนย์รวมข้อมูลการกระทำผิดเกี่ยวกับการฉ้อโกงออนไลน์ เพื่อใช้ในการบริหารคดี เพื่อลดปริมาณงานที่ซ้ำซ้อนเพิ่มความรวดเร็วในการทำงาน เพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินคดี