แจ้งข้อมูลผู้เสียหาย

กองบังคับการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี 5
1. ข้อมูลผู้เสียหาย

2. ข้อมูลผู้ต้องหา (ถ้ามี)

3. พฤติกรรม
3.1 การโอนเงินให้คนร้าย

คนร้ายหลอกลวงผู้เสียหายโอนเงินไปยังบัญชีธนาคาร
3.2 การรับโอนเงินจากคนร้าย (เช่น แอพเงินกู้,กู้เงินออนไลน์)

ผู้เสียหายรับโอนเงินจากผู้ร้าย
สรุปมูลค่าความเสียหาย

4. การร้องทุกข์
  แจ้งแล้ว       ยังไม่แจ้ง

ข้อแนะนำ : กรุณากรอกช่องที่มี * ให้ครบถ้วน